Genopretning af naturen

Flyrejser er forurenende. De udleder CO₂ og fremskynder den globale opvarmning. Med stigende temperaturer er biodiversiteten og økosystemerne i hastig tilbagegang. Selv om genopretning af naturen ikke gør vores flyrejser grønnere, er det en måde at hjælpe ødelagte økosystemer på. Derfor støtter vi 3 projekter til genopretning af naturen. Find ud af, hvad disse projekter er, hvor du kan finde dem, og hvordan de støtter lokalsamfundene.

Hvad er genopretning af naturen?

Skove fungerer som verdens lunger ved at absorbereCO2 og frigive ren ilt. Det er derfor, det er så vigtigt at beskytte dem. Flyrejser er forurenende, og genopretning af naturen kan ikke reducere miljøpåvirkningen fra vores flyrejser. Det er blot en måde at hjælpe økosystemerne med at komme sig efter skadelig menneskelig aktivitet.

Projekter med genopretning af naturen behandler flere emner, f.eks:

  • Ufrugtbar jord
  • Tab af biodiversitet
  • Fødevareusikkerhed

Hvad er CO₂?

Kuldioxid (CO2) er en gas, som planter bruger til at vokse. Når der er for meget CO2 i atmosfæren, bliver varmen fanget rundt om jorden. Det fører til global opvarmning.

Sådan fungerer genopretning af naturen

Det varierer fra projekt til projekt, hvordan genopretning af naturen kan hjælpe et ødelagt økosystem. Nogle gange er det så simpelt som at plante træer; andre gange engageres lokalsamfundene som forvaltere af de genoprettede områder. Det giver dem mulighed for at få en indkomst gennem bæredygtige landbrugsaktiviteter.

Genopretningen af naturen bliver først meningsfuld, når vi skaber varige forbedringer. Derfor er det afgørende at tage hensyn til den lokale økologi og økonomi. Hvis man for eksempel planter de forkerte træer på det forkerte sted, kan det mindske biodiversiteten og svække økosystemerne i stedet for at gøre dem stærkere. Det er derfor, vi er omhyggelige med at vælge vores projekter.

Projekter til genopretning af naturen

Sammen med vores partner FORLIANCE støtter vi 3 projekter med genopretning af naturen i Colombia, Panama og Uganda. Alle udvalgte projekter:

  • Er certificeret Gold Standard og Forest Stewardship Council
  • Støtter jobskabelse for lokalbefolkningen og udvikling af lokalsamfundet
  • Bidrage til FN's mål for bæredygtig udvikling

Udforsk vores projekter gennem et interaktivt storymap

Sådan kan du bidrage

Du kan også bidrage til at genoprette naturen. Når du har booket din flyrejse, kan du tilføje denne mulighed til din reservation via MyTrip. Vi tjener ikke penge på de indsamlede midler til genopretning af naturen.

Ofte stillede spørgsmål