Assistance og kompensation

I tilfælde af aflysning, forsinkelser, nedgradering eller afvisning af boarding, er dette dine rettigheder i forhold til assistance og kompensation.

Når du er kvalificeret

Rettighederne, der refereres til i denne tekst, er gældende under de følgende omstændigheder:

 • Du har en bekræftet reservation på flyvningen;
 • Du er fuldkommen checket ind på det angivne tidspunkt eller, hvis der ikke er angivet en tid, ikke senere end 45 minutter før afgangstiden;
 • Du rejser på en billetpris, som er direkte eller indirekte tilgængelig for offentligheden eller på en billet i henhold til et frequent flyer-program;
 • Du rejser på en flyvning, som afgår fra en lufthavn i EU eller på en flyvning fløjet af et EU-luftfartsselskab med afgang fra en lufthavn i et tredjeland til en lufthavn i EU, medmindre lokale juridiske forordninger gælder i det tredjeland.

Læs i PDF-format

Hvis du foretrækker det, kan du læse PDF-versionen af dine rettigheder i forhold til assistance og kompensation.

Åbn PDF

1. Aflysning

1.1 Assistance ved aflysning

Hvis din flyvning er aflyst, kan du vælge mellem:

 • en anden rute til din endelige destination under tilsvarende transportforhold snarest muligt som angivet af luftfartsselskabet, eller på en senere dato der passer dig, forudsat der er ledige pladser; og
 • refusion af den del eller de dele af din rejse, som ikke blev brugt og af den del eller de dele, som allerede er benyttet, hvis flyvningen ikke længere tjener et nyttigt formål med hensyn til den oprindelige rejseplan, og også en returrejse til det første afgangssted som anført på billetten (hvis relevant).

Derudover får du gratis:

 • måltider og forfriskninger i rimelig proportion til ventetiden;
 • hotelophold, i tilfælde hvor en overnatning eller en yderligere overnatning udover det du oprindeligt havde planlagt bliver nødvendig (inkl. transport);
 • ét forudbetalt telefonkort eller prisen på to telefonopkald (begrænset til fem minutter hver) eller to faxbeskeder eller to e-mails.

1.2 Kompensation Ved Aflysning

Hvis du bliver gjort opmærksom på aflysningen mindre end 2 uger før den planlagte afrejsedato, er du ikke berettiget til kompensation, så længe afgangs- og ankomsttidspunktet for den nye flyvning ligger tæt på det oprindelige afgangs- og ankomsttidspunkt:

 • maksimalt 2 timer før det planlagte afgangstidspunkt og maksimalt 4 timer efter det planlagte ankomsttidspunkt, hvis du blev informeret mellem 2 uger og 7 dage før afgang;
 • maksimalt 1 time før det planlagte afgangstidspunkt og maksimalt 2 timer efter det planlagte ankomsttidspunkt, hvis du blev informeret mindre end 7 dage før afgang.

Denne afbestillingskompensation kan ikke udbetales i lufthavnen, og du skal derfor kontakte KLM Kundekontakt (se afsnit 5) Du kan vælge mellem kompensation i form af en ikke-refunderbar transport-kreditkupon eller kontant kompensation.

De ikke-refunderbare beløb for transport-kreditkuponer er som følger:

AFlyvninger på 1 500 km eller mindre350 EUR*
BFlyvninger inden for EU på mere end 1 500 km og alle andre flyvninger på mellem 1 500 og 3 500 km500 EUR*
CFlyvninger, der ikke falder under A eller B800 EUR*

Beløbene for kontant kompensation er som følger:

AFlyvninger på 1 500 km eller mindre250 EUR*
BFlyvninger inden for EU på mere end 1 500 km og alle andre flyvninger på mellem 1 500 og 3 500 km400 EUR*
CFlyvninger, der ikke falder under A eller B600 EUR*

* Denne kompensation kan reduceres med 50 %, hvis den alternative flyvnings ankomsttidspunkt ikke overskrider den planlagte ankomst på den flyvning, der oprindeligt blev booket, med 2 timer (flyvninger, der falder under A), 3 timer (flyvninger, der falder under B) eller 4 timer (flyvninger, der falder under C.)

Det flyselskab, der udfører flyvningen, er ikke forpligtet til at betale kompensation, hvis aflysningen skyldes ekstraordinære omstændigheder, som flyselskabet ikke kunne have forudset, og hvis flyselskabet har truffet alle rimelige foranstaltninger for at undgå aflysningen.

Denne kompensationsordning er baseret på EU-forordning 261/2004. Hvis du rejser fra en lufthavn uden for EU (men til en destination i et EU-land), kan lokale regler og andre kompensationsordninger gælde. For yderligere information, kontakt venligst KLM Kundekontakt (afsnit 5).

2. Forsinkelse

2.1 Assistance ved forsinkelser

Assistancen beskrevet i dette afsnit ydes, i tilfælde hvor en flyvning er forsinket i to timer eller mere ud over dens planlagte afgangstid.

Du vil, uden beregning, blive tilbudt:

 • måltider og/eller forfriskninger i rimelig proportion til ventetiden;
 • hotelophold, i tilfælde hvor en overnatning eller en yderligere overnatning udover det du oprindeligt havde planlagt bliver nødvendig (inkl. transport);
 • ét forudbetalt telefonkort eller prisen på to telefonopkald (begrænset til fem minutter hver), faxbeskeder eller e-mails.

Hvis du ikke ønsker, at fortsætte med din oprindelige rejseplan hvor der er en forsinkelse på mindst fem timer, kan du vælge refusion af den del eller de dele af rejsen, som ikke blev brugt og af den del eller de dele som allerede er benyttet, hvis flyvningen ikke længere tjener et nyttigt formål med hensyn til den oprindelige rejseplan. Du kan også vælge en returrejse til det første afgangssted som anført på billetten (hvis relevant).

2.2 Forsinkelseskompensation

Hvis du er blevet forsinket ved ankomsten med 3 timer eller mere efter det planlagte ankomsttidspunkt, har du ret til kompensation, undtagen hvis forsinkelsen skyldes ekstraordinære omstændigheder, som flyselskabet ikke kunne have forudset, og hvis flyselskabet har truffet alle rimelige foranstaltninger for at undgå forsinkelsen.

Kompensationen kan ikke udbetales i lufthavnen, og du skal derfor kontakte KLM Kundekontakt (se afsnit 5). Du kan vælge mellem kompensation i form af en ikke-refunderbar transport-kreditkupon eller kontant kompensation.

De ikke-refunderbare beløb for transport-kreditkuponer er som følger:

AFlyvninger på 1 500 km eller mindre350 EUR*
BFlyvninger inden for EU på mere end 1 500 km og alle andre flyvninger på mellem 1 500 og 3 500 km500 EUR*
CFlyvninger, der ikke falder under A eller B800 EUR*

Og beløbene for kontant kompensation er som følger:

AFlyvninger på 1 500 km eller mindre250 EUR*
BFlyvninger inden for EU på mere end 1 500 km og alle andre flyvninger på mellem 1 500 og 3 500 km400 EUR*
CFlyvninger, der ikke falder under A eller B600 EUR*

* Denne kompensation kan reduceres med 50 % for flyvninger på mere end 3 500 km, hvis ankomsttidspunktet for den forsinkede flyvning er mellem 3 og 4 timer efter det planlagte ankomsttidspunkt.

Denne kompensationsordning er baseret på EU-forordning 261/2004. Hvis du rejser fra en lufthavn uden for EU (men til en destination i et EU-land), kan lokale regler og andre kompensationsordninger gælde. For yderligere information, kontakt venligst KLM Kundekontakt (afsnit 5).

3. Betingelser ved afvist boarding

I tilfælde af en overbooket flyvning, vil luftfartsselskabet bede om frivillige, som er villige til at give afkald på deres bekræftede reservation i bytte for en aftalt kompensation i transport tilgodebevis. Vi vil også tilbyde den relevante assistance, som beskrevet i afsnit 3.1 nedenfor.

Hvis der ikke findes nok frivillige og du bliver afvist boarding mod din vilje, er du berettiget til assistance og kompensation ved afvist boarding, forudsat at du har opfyldt kravene for seneste check-in tid. Du er ikke berettiget til dette, hvis der er rimelig grund til at afvise boarding, såsom hensyn til sundhed, sikkerhed eller utilstrækkelig rejsedokumentation.

3.1 Assistance ved afvist boarding

Du kan vælge mellem:

 • en anden rute til din endelige destination under tilsvarende transportforhold snarest muligt som angivet af luftfartsselskabet, eller på en senere dato der passer dig, forudsat der er ledige pladser; og
 • refusion af den del eller de dele af din rejse, som ikke blev brugt og af den del eller de dele, som allerede er benyttet, hvis flyvningen ikke længere tjener et nyttigt formål med hensyn til den oprindelige rejseplan, og også en returrejse til det første afgangssted som anført på billetten (hvis relevant).

Derudover får du gratis:

 • måltider og forfriskninger i rimelig proportion til ventetiden;
 • hotelophold, i tilfælde hvor en overnatning eller en yderligere overnatning udover det du oprindeligt havde planlagt bliver nødvendig (inkl. transport);
 • ét forudbetalt telefonkort eller prisen på to telefonopkald (begrænset til fem minutter hver), faxbeskeder eller e-mails.

3.2 Kompensation ved afvist boarding

Hvis du er blevet nægtet boarding mod din vilje, vil du blive tilbudt kompensation i lufthavnen. Du kan vælge mellem en ikke-refunderbar transport-kreditkupon eller kontant kompensation.

De ikke-refunderbare beløb for transport-kreditkuponer er som følger:

AFlyvninger på 1 500 km eller mindre350 EUR*
BFlyvninger inden for EU på mere end 1 500 km og alle andre flyvninger på mellem 1 500 og 3 500 km500 EUR*
CFlyvninger, der ikke falder under A eller B800 EUR*

Og de refunderbare beløb for kredit-kupon (kontant) er som følger:

AFlyvninger på 1 500 km eller mindre250 EUR*
BFlyvninger inden for EU på mere end 1 500 km og alle andre flyvninger på mellem 1 500 og 3 500 km400 EUR*
CFlyvninger, der ikke falder under A eller B600 EUR*

* Denne kompensation kan reduceres med 50 %, hvis den alternative flyvnings ankomsttidspunkt ikke overskrider den planlagte ankomst på den flyvning, der oprindeligt blev booket, med 2 timer (flyvninger, der falder under A), 3 timer (flyvninger, der falder under B) eller 4 timer (flyvninger, der falder under C.)

Denne kompensationsordning er baseret på EU-forordning 261/2004. Hvis du rejser fra en lufthavn uden for EU (men til en destination i et EU-land), kan lokale regler og andre kompensationsordninger gælde. For yderligere information, kontakt venligst KLM Kundekontakt (afsnit 5).

4. Nedgradering

Hvis du ufrivilligt bliver placeret i en lavere klasse en den for hvilken din billet blev købt, kan du anmode om refusion af:

A. 30 % af flyvningens pris for alle flyvninger på 1500 km eller mindre, eller

B. 50 % af flyvningens pris for alle flyvninger inden for EU på mere end 1500 km, og alle andre flyvninger mellem 1500 og 3500 km, eller

C. 75 % af flyvningens pris for alle flyvninger, der ikke omfattes af A eller B.

5. Anmodninger om refusion, kompensationskrav ved aflysning og forsinkelse, og andre forespørgsler

Hvis du som beskrevet ovenfor ikke ønsker at gennemføre dine oprindelige rejseplaner, fordi:

 • dit fly bliver aflyst, eller
 • dit fly er forsinket med mindst 5 timer, eller
 • du er blevet nægtet boarding mod din vilje.

Du kan anmode om tilbagebetaling af den del eller de dele af rejsen, som du ikke har gennemført, og af den del eller de dele af rejsen, som du allerede har gennemført, hvis flyrejsen ikke længere har nogen nytteværdi, i betragtning af din oprindelige flyveplan.

Alle anmodninger om tilbagebetaling og kompensation skal sendes til det luftfartsselskab, der faktisk foretog flyrejsen eller som skulle have foretaget flyrejsen.

Hvis du ønsker at komme i kontakt med Air France eller KLM angående en anmodning om tilbagebetaling, et erstatningskrav eller andre spørgsmål, bedes du kontakte os ved hjælp af en af nedenstående muligheder.

6. Nationale ansvarlige myndigheder

Hver EU medlemsstat har udpeget en myndighed, der er ansvarlig for håndhævelse af kompensations- og assistancereglerne beskrevet i denne meddelelse.

Se kontaktoplysninger

Hvis du ønsker at lave et kompensationskrav for din flyforstyrrelse uden at skulle betale et ekspeditionsgebyr til et tredjeparti, så foreslår Europa-Kommissionen at passagerer kontakter flyselskabet direkte, og ikke via et bureau. (Kontaktoplysninger er tilgængelige via hjemmesiden på det luftfartsselskab, der fløj flyvningen).

Denne meddelelse er påkrævet af Europa-Parlamentets og Rådets forordning 261/2004.

Version 5, updated 07-2021