Betingelser for rejsekuponer

Hvis din rejse ikke gik som planlagt, har du muligvis ret til refundering i form af en rejsekupon. Dette er betingelserne for din kupon.

Generelle betingelser for kuponer

1.De følgende vilkår skal tolkes som anført nedenfor, medmindre konteksten kræver, at de tolkes anderledes:

  • En EMD-kupon betyder en Electronic Miscellaneous Document. Dette kaldes også en rejsekupon.
  • KLM betyder KLM Royal Dutch Airlines med hovedkontor i Amstelveen, Holland.
  • Delta betyder Delta Air Lines, med hovedkontor i Atlanta, Georgia, USA.
  • Air France betyder Air France, med hovedkontor i Paris, Frankrig.
  • KLM-flyvning betyder enhver flyvning med et flynummer der har forbogstaverne KL.
  • Delta-flyvning betyder enhver flyvning med et flynummer der har forbogstaverne DL.
  • Air France-flyvning betyder enhver flyvning med et flynummer, der har forbogstaverne AF.
  • Virgin Atlantic-flyvning betyder enhver flyvning med et flynummer, der har forbogstaverne VS.

2. Ingen agent, ansat eller repræsentant fra KLM har myndighed til at ændre, rette eller frasige sig nogen af disse vilkår og betingelser.

3. Den ikke-refunderbare kupon skal bruges som betaling for en KLM-, Delta Air Lines-, Air France- eller Virgin Atlantic-billet, når en KLM- eller Air France-billet er udstedt. Beløbet, der kan benyttes, angives på kuponen.

Kuponen kan bruges af:

  • kuponens ejer,
  • passagerer, der rejser sammen med den oprindelige kuponejer på det tidspunkt, hvor kuponen indløses.

Hvis valutaen på kuponen er en anden end den valuta, som billetprisen er annonceret i, vil vekselkursen være den salgskurs, der gælder i KLM’s lokale bank. Hvis der er et restbeløb på kuponen efter betaling af en billet, vil en restkupon blive udstedt på beløbet, men vilkårene og betingelserne, der vedrører den originale kupon, gælder fortsat.

4. Den refunderbare kupon er gyldig til en direkte refundering af det refunderbare beløb, der står skrevet på kuponen, til din bankkonto.

5. For al transport, der leveres af KLM, Delta og Air France, gælder de generelle betingelser for transport, gebyrerne, gebyr-reglerne og de særlige betingelser for transport, der måtte være relevante, for henholdsvis KLM, Delta og Air France. Når transport leveres af et andet luftfartsselskab, kan dette luftfartsselskabs generelle betingelser for transport være gældende.

6. Skulle denne kupon bruges til transport på en flyvning af Delta, Air France eller ethvert andet luftfartsselskab, vil KLM kun have ageret som en agent for dette luftfartsselskab ved udstedelsen af denne kupon.

7. En kupon kan ikke overføres. Kuponen kan ikke byttes eller sælges, og en sådan handling vil ugyldiggøre den.

8. Kun passageren vil være ansvarlig for denne kupon, og KLM er ikke ansvarlig over for passageren i tilfælde af at en kupon benyttes af en anden person end passageren. Hverken KLM eller KLM’s agent er forpligtet til at anmode en person, der fremviser denne kupon, om at identificere sig.

9. En kunde der tilbydes en kupon har altid ret til at acceptere eller afvise kuponen. Passagerens accept af kuponen vil blive anset som passagerens samtykke og accept af disse vilkår og betingelser.

10. Den ikke-refunderbare kupon er gyldig i 12 måneder fra udstedelsesdatoen og kan bruges til at købe en KLM- eller Air France-billet til rejse med en KLM-, Air France- eller Delta Air Lines-billet.

11. Ikke-refunderbare kuponer kan bruges til forudindkøb af andre valgfrie produkter og servicer (hvis tilbudt) på flyvninger, der er fløjet og markedsført af KLM eller Air France.

12. Kuponen kan ikke bruges til køb under flyvningen (både refunderbare og ikke-refunderbare).

13. Vilkår og betingelser kan ændres.

Vilkår og betingelser for en ikke-refunderbar kupon

Når du accepterer at modtage en ikke-refunderbar kupon fra KLM eller Air France, accepterer du vores vilkår og betingelser. Sørg for at læse disse betingelser omhyggeligt og kontakt vores KLM Kundekontakt, hvis du har spørgsmål, før du vælger en kupon, der ikke kan refunderes.

1. Udstedelse af den ikke-refunderbare kupon

1.1 Der kan udstedes en ikke-refunderbar kupon for fuldt åbne billetter (ubrugte billetter) eller delvist brugte billetter for de kuponer, der ikke er blevet anvendt. Hvis passageren har en billet, der kan refunderes i sin helhed, er det ikke i passagerens interesse at ansøge om en ikke-refunderbar kupon.

1.2 Passagerens accept af en ikke-refunderbar kupon anses som passagerens fulde samtykke til og accept af disse vilkår og betingelser.

1.3 Den ikke-refunderbare kupon udstedes svarende til den fulde værdi af den ubrugte billet, inklusive skatter og afgifter.

1.4 I tilfælde af købte tilvalg, der var en del af de ubrugte billetter til flyvninger fløjet af KLM eller Air France, kan der udstedes en ekstra ikke-refunderbar kupon til den fulde værdi af de købte tilvalg, der ikke blev brugt.

1.5 Beløbet, der kan benyttes, angives på den ikke-refunderbare kupon.

1.6 Hvis valutaen på den ikke-refunderbare kupon er forskellig fra den valuta, som billetprisen er udstedt i, vil valutakursen være KLMs eller Air Frances banks salgskurs.

1.7 Hvis passageren har en billet, der kan ændres mod et gebyr, vil gebyret blive fratrukket kuponens fulde værdi. Den nye værdi vil derefter blive vist på den ikke-refunderbare kupon. Eksempel: Du har købt en billet til 200 EUR med prisbetingelser, der angiver, at ændringer er tilladt mod et gebyr på 50 EUR. Når du anmoder om en kupon, fratrækkes dette gebyr, og et beløb på 150 EUR krediteres den endelige kupon.

1.8 Den ikke-refunderbare kupon udstedes pr. passager og svarer til det passagernavn, der står på den originale billet. Selv om passagererne er booket på samme reservation som andre, vil hver enkelt passager modtage en kupon i sit eget navn.

1.9 For billetter med en blandet billettype (f.eks. udgående rejse, der ikke kan refunderes, og indgående rejse, der kan refunderes) vil den ikke-refunderbare kupon være på den fulde værdi af den ubrugte billet, men vil være ikke-refunderbar i sin helhed.

2. Ombytning af EMD-kuponen til en ny billet

2.1. Den ikke-refunderbare kupon skal bruges som betaling for en KLM-, Air France-, Delta Air Lines- eller Virgin Atlantic-billet, når en KLM- eller Air France-billet er udstedt.

2.2. Ikke-refunderbare kuponer kan bruges til forudindkøb af andre valgfrie produkter og servicer (hvis tilbudt) på flyvninger, der er fløjet og markedsført af KLM eller Air France.

2.3 Kuponen kan ikke anvendes til at foretage indkøb under flyvningen.

2.4 Hvis der efter betaling af en billet er et restbeløb på kuponen tilbage, udstedes der en ny ikke-refunderbar kupon for dette beløb, men vilkårene og betingelserne for den oprindelige kupon gælder fortsat.

2.5 Hvis passageren bestiller en ny flyrejse, og prisen for den nye reservation er højere end beløbet på den ikke-refunderbare kupon, skal passageren betale prisforskellen for billetten.

2.6 Hvis passageren bruger den ikke-refunderbare kupon til at bestille en ny billet, der kan refunderes fuldt ud eller delvist, og passageren senere anmoder om refundering af denne billet, vil passageren modtage det beløb, der svarer til den betalte forskel. Den del, der er betalt med den ikke-refunderbare kupon, vil dog ikke kunne refunderes.

3. Ikke-refunderbar kupon

3.1 Den fulde værdi af kuponen er ikke-refunderbar.

3.2 Hvis du har betalt din billet med en kombination af kontanter og Miles, har din ikke-refunderbar kupon værdien af det kontantbeløb, du har betalt for din billet. De brugte Miles kan ikke refunderes, medmindre flyselskabet har aflyst din flyvning.

3.3 Ved at acceptere disse betingelser opgiver passageren retten til at anmode om refundering af den oprindelige billet, når der accepteres en ikke-refunderbar kupon.

4. Ikke-overførbarhed af en ikke-refunderbar kupon

4.1 Disse kuponer kan ikke videregives. Kuponer kan kun bruges til en ny billet eller tillægsbilletter udstedt til den passager, der er angivet på den oprindelige kupon, undtagen for passagerer, der rejser sammen på samme reservation som den oprindelige kuponindehaver, når ejeren indløser sin kupon.

4.2 En kupon kan ikke overføres. Kuponen kan ikke byttes eller sælges, og en sådan handling vil ugyldiggøre den.

4.3 Passageren er alene ansvarlig for sin kupon, og KLM og Air France er ikke ansvarlige over for passageren, hvis en kupon er blevet brugt af en anden person end passageren.

5. Gyldighed af en ikke-refunderbar kupon

5.1 Den ikke-refunderbare kupon er gyldig i et år fra udstedelsesdatoen. Det betyder, at passageren har et år til at anvende kuponen til en ny flyafgang i fremtiden. Hvis passageren overskrider kuponens gyldighedsperiode, udløber kuponen og kan ikke længere anvendes.