Grænser for ansvar

I overensstemmelse med Warszawa-konventionen, vil vi forklare grænserne for vores ansvar for international transport af passagerer og bagage.

Europæiske Fællesskabs-forordning (EF) nr. 889/2002

Passagerer på en rejse der involverer en endelig destination eller et stop i et land andet end oprindelseslandet, oplyses om at bestemmelserne i en traktat der er kendt som Warszawa-konventionen, kan gælde for hele rejsen inklusiv enhver del der ligger helt inden for oprindelseslandet eller destinationen. For sådanne passagerer på en rejse til, fra eller med aftalt stop i USA, bestemmer konventionen og særlige transportkontrakter der inkluderes i gældende tariffer, at erstatningsansvaret, pålagt visse luftfartsselskaber der har part i sådanne særlige kontrakter, for dødsfald eller personskade på passagerer i de fleste tilfælde begrænses til bevislige skader der ikke overgår 75.000,00 US$ pr. passager, og at dette erstatningsansvar, op til denne grænse, ikke afhænger af uagtsomhed fra luftfartsselskabets side. For sådanne passagerer der rejser med et luftfartsselskab der ikke har del i sådanne særlige kontrakter, eller på en rejse der ikke går til, fra eller med aftalt stop i USA, er erstatningsansvaret for luftfartsselskabet for dødsfald eller personskade på passagerer i de fleste tilfælde begrænset til cirka 10.000,00 US$ eller 20.000,00 US$. Navnene på luftfartsselskaber der har del i sådanne særlige kontrakter er tilgængelige i alle sådanne luftfartsselskabers billetkontorer og kan fremvises efter anmodning. Yderligere beskyttelse kan normalt fås ved at købe forsikring fra et privat selskab. En sådan forsikring påvirkes ikke af nogen begrænsning for luftfartsselskabets erstatningsansvar under Warszawa-konventionen eller sådanne særlige transportkontrakter. For yderligere oplysninger, kontakt venligst en repræsentant for dit luftfartsselskab eller forsikringsselskab. Bemærk: Begrænsningen for erstatningsansvar på 75.000,00 US$ ovenfor inkluderer juridiske gebyrer og omkostninger, undtagen i tilfælde hvor et erstatningskrav laves i en stat hvor muligheden eksisterer for separat tildeling af juridiske gebyrer og omkostninger, skal begrænsningen være på beløbet 58.000,00 US$, undtagen juridiske gebyrer og omkostninger. Dette er en Meddelelse, der kræves af Ordre 69-2-65 af den Amerikanske DOT. Den reflekterer ikke bestemmelserne af Montreal-konventionen 1999, som kan gælde for din rejse. Ingen fremstilling foretages med hensyn til indholdets nøjagtighed.

På trods af foregående, kan passageren være underlagt en mere gunstig erstatningsordning. De gældende begrænsninger for erstatningsansvar for din rejse på en flyvning der flyves af KLM er som følger:

Der er ingen økonomiske begrænsninger i forhold til dødsfald eller personskade på en passager, og KLM kan foretage en betaling forud, svarende til tabet, for at imødekomme de umiddelbare, økonomiske behov hos den person der har krav på kompensation; I tilfælde af ødelæggelse, tab, beskadigelse eller forsinkelse af bagage, er KLM’s erstatningsansvar begrænset til 1.288 særlige trækningsrettigheder (cirka 1.610 EUR) for bevislige skader. Hvis værdien af din bagage overstiger denne begrænsning, bør du under check-in erklære værdien for bagage, der checkes ind og som overstiger de gældende begrænsninger for erstatningsansvar, eller sørge for, at din bagage er fuldt ud forsikret før rejsen; I tilfælde af skader forårsaget af forsinkelse i lufttransport er KLM´s erstatningsansvar begrænset til 5.346 særlige trækningsrettigheder (cirka 6.690 EUR ) for bevislige tab og omkostninger. Hvis din rejse også involverer transport med andre luftfartsselskaber, bør du kontakte dem for oplysninger om begrænsninger i deres erstatningsansvar. Denne besked er i overensstemmelse med kravene i Europæiske Fællesskabs-forordning (EF) nr. 889/2002.