Genplantning af skov

Genplantning af skov vil ikke gøre vores flyvninger mere miljøvenlige. Men det er en måde at hjælpe med at genoprette balancen mellem kulstofudledninger og absorption: Skovene kan potentielt absorbere milliarder ton kuldioxid (CO₂) om året. Samtidig med at vi arbejder på at reducere vores CO₂-udledning på flere måder, er genplantning af skov med til at reducere den eksisterende kuldioxid i atmosfæren. Vi støtter 3 forskellige genplantningsprojekter.

Hvad er genplantning af skov?

Skove gik tabt på grund af menneskelig aktivitet eller naturlige forstyrrelser. Genplantning af skov giver os nye træer. Disse træer optager kuldioxid. Det lyder måske simpelt, men det involverer mere end blot at plante træer. For eksempel er viden om lokale træarter og det lokale klima påkrævet. Desuden skal træerne beskyttes og have lang tid til at vokse. Derfor har vi udvalgt 3 forskellige certificerede projekter.

Hvorfor skove er vigtige

Skove er vores planets lunger. Planter og træer renser luften ved at optage kuldioxid og omdanne det til ilt. På grund af menneskelige aktiviteter, som afbrænding af fossile brændstoffer og skovrydning, er kuldioxiden i luften højere, end naturen kan håndtere. I luftfarten bruger vi også et fossilt brændstof: petroleum. Når vi forbrænder petroleum, producerer det kuldioxid.

Hvad er CO₂?

Kuldioxid (CO₂) er en gas, der også produceres i naturen. Det er mad til planter. Når der er for meget CO₂ i atmosfæren, bliver varmen fanget rundt om jorden. Det fører til global opvarmning.

Genplantningsprojekter

Siden 2017 har vi støttet et genplantningsprojekt i Panama. I 2022 tilføjede vi 2 projekter i Uganda og Colombia til vores portefølje. Da genplantning af skov er mere end blot plantning af træer, er vores udvalgte projekter alle certificeret med:

Om Gold Standard

Gold Standard blev etableret i 2003 af WWF og andre internationale NGO'er som en standard for bedste praksis til at sikre projekter, der reducerede kulstofudledning, havde det højeste niveau af miljømæssig integritet og bidrog til bæredygtig udvikling.

Alle vores udvalgte projekter er Gold Standard-certificerede.

Læs mere på www.goldstandard.org

Om FSC

FSC (Forest Stewardship Council®) er det internationale, uafhængige kvalitetsmærke og det bedst kendte mærke for ansvarlig skovforvaltning på verdensplan. For at opnå et certifikat for en skov har FSC udarbejdet en standard baseret på 10 principper. 70 universelle kriterier efterfulgte disse principper.

Alle vores udvalgte projekter er FSC-certificerede.

Læs mere på fsc.org

CO₂-kreditter

En CO2-kvote er et certifikat, der udstedes for hvert ton kulstofudledning, som et verificeret projekt har absorberet, reduceret eller lagret. Når vi køber en CO2-kvote, støtter vi genplantningsprojektet og kompenserer for 1 ton af vores CO₂-udledning.

Som passager kan du understøtte vores CO₂-kompensation ved at føje genplantning af skov til din reservation. Prisen for dit bidrag er baseret på de anslåede CO₂-udledninger pr. person på din flyvning. Med dette bidrag køber vi ikke træer, men kulstofkreditter. Vi køber kulstofkreditter fra FORLIANCE.

Læs mere på FORLIANCE.com

Dit CO₂-aftryk

Når du reserverer en flybillet hos KLM, tilbyder vi muligheden for at kompensere for en del af din flyrejses anslåede CO₂-udledninger. Hvordan? Ved at bidrage til vores udvalgte genplantningsprojekt. Prisen for dit bidrag beregnes ud fra flere faktorer, der påvirker mængden af CO₂-udledninger fra din flyvning, såsom flytype, distance og historisk belastningsfaktor.

Genplantningspriser for flyvninger med afgang fra Amsterdam

Om at beregne dit CO₂-udslip

Hvert år reviderer revisorvirksomheden KPMG's franske afdeling KLM for at verificere om KLM's beregningsmetoder er i overensstemmelse med de internationale retningslinjer for CO₂-udledning.

Vores seneste metoder og revisionsrapport:

Se den forventede mængde CO₂-udledning for din flyvning i Min Rejse, eller når du reserverer en flybillet.

Dit bidrag

Under din reservation, på den samme side, hvor du vælger dit sæde eller tilføjer bagage, kan du føje kompensation til din reservation. Du kan også gøre det senere under Min Rejse.

Vil du gøre mere?

Selvom flyrejser endnu ikke er bæredygtige, er der ting, du kan gøre for at reducere dit CO₂-aftryk. Små ting, som at rejse med let bagage eller medbringe din egen vandflaske eller ørepropper. Eller større ting, som at købe bæredygtigt luftfartsbrændstof (SAF).

Med dit bidrag til SAF er du med til at mindske flyrejsens afhængighed af almindelige fossile brændstoffer. Siden starten af 2022 har vi købt 0,5 % bæredygtigt luftfartsbrændstof til alle flyvninger, der afgår fra Amsterdam. Det er en god start, og med din hjælp kan vi gøre mere.

Mere om SAF

Ofte stillede spørgsmål