Uddannet servicehund

Hvis du tager din servicehund med ombord på din KLM-flyvning, arrangerer vi gerne dette for dig. Bemærk dog: vi tillader kun uddannede servicehunde.

Medtagning af din servicehund

Hvis du har en servicehund med i kabinen for at hjælpe dig med et handicap, kan hunden rejse med dig gratis. Bemærk venligst, at vi kun tillader hunde, der er trænede og kvalificerede til at være servicehunde.

Du skal udfylde ansøgningsskemaet og sende det via den e-mail-adresse, der er nævnt i bunden af formularen. Sørg for at inkludere en kopi af kæledyrets pas med angivelse af race, vægt og størrelse. Du skal sende din anmodning til KLM CARES mindst 48 timer før afrejse.

Rejseforberedelse

Sørg for at ordne din servicehunds vaccinationer, sundheds- og træningscertifikater, samt rejsedokumenter i god tid i forvejen. For at sikre dig, at du ikke støder på problemer, anbefaler vi, at du kontakter de lokale myndigheder i dit afrejse-, transfer- og ankomstland. De kan informere dig om de seneste krav til servicehunde i forbindelse med afrejse, transfer og indrejse i et land.

Adfærd i offentlige rum

Bemærk venligst, at hvis din hund ikke opfører sig ordentligt på offentlige steder, anser vi ikke din hund for en uddannet servicehund. Hvis vi er i tvivl, kan 1 af vores agenter anmode om yderligere oplysninger for at sikre, at din hund er uddannet. Hvis du ikke kan give en troværdig verbal forklaring, kan vi anmode om yderligere skriftlig dokumentation.

Rejser du til eller fra USA?

Udover ansøgningsskemaet skal du også udfylde det amerikanske transportministeriums lufttransportformular for servicedyr (U.S. Department of Transportation Service Animal Air Transportation Form). Udskriv venligst begge formularer og tag dem med til lufthavnen.

Under flyvningen

Af sikkerhedsmæssige årsager må din servicehund ikke blokere en gang eller andet område, der skal forblive med fri passage. På grund af dette kan du ikke booke en plads ved en exit-række, når du rejser med en servicehund. Du kan vælge en hvilken som helst anden plads, du ønsker. Under hele flyrejsen skal din hund være iført et (bil)seletøj. Fastgør venligst denne sele til din sikkerhedssele.

Hvis din hund ikke kan være på den reserverede plads, får du en anden plads på samme rejseklasse. Vi er ikke forpligtede til at tilbyde mere plads til servicehunden eller tilbyde plads i en anden rejseklasse end den, du har betalt for. Findes der ikke et sæde, hvor du og din servicehund kan sidde sammen, uden at blokere områder? Vi vil muligvis bede dig om at tage en senere flyvning eller lade din servicehund rejse i lastrummet, hvis du har en transportboks, der opfylder kravene.

Flyvninger længere end 8 timer

Har du en flyvning, der er planlagt til at tage 8 timer eller mere? Vi kan bede om dokumentation for, at servicehunden ikke vil få brug for at urinere, eller at den kan gøre dette på en måde, der ikke vil skabe helbredsmæssige eller sanitære problemer om bord.

Andre dyr

Vi tillader desværre ikke andre servicedyr end hunde.