Begrænsede genstande i check-in-bagage

Der gælder særlige regler for, hvad du må og ikke må medbringe i din check-in-bagage. Sørg for at tjekke begrænsningerne, når du pakker dine kufferter.

Elektroniske enheder og litiumbatterier

Du må medbringe 15 elektroniske enheder med et litiumbatteri på op til 100 Wh i din check-in-bagage. Disse enheder skal være slået helt fra. Hvis du ønsker at medbringe en enhed med et litiumbatteri på op til 160 Wh, skal du anmode om tilladelse. Enheder med batterier på over 160 Wh må aldrig medbringes. Ekstra litiumbatterier og powerbanks må kun medbringes i håndbagagen.

Sørg for at pakke enhederne korrekt for at beskytte dem mod skader. Enheder må aldrig være beskadiget, defekte eller tilbagekaldt.

Elektroniske cigaretter

Du må aldrig medbringe en elektronisk cigaret i din check-in-bagage.

Smart bagage

Du må medbringe en smartbag, der er udstyret med et andet litiumbatteri end en knapcelle, hvis du fjerner dette batteri. Kan du ikke fjerne batteriet? Så er det ikke tilladt at medbringe tasken, hverken om bord eller i lastrummet.

Skydevåben

Du må medbringe skydevåben og ammunition til skyde- og jagtformål i din check-in-bagage. Du skal have de nødvendige tilladelser og licenser og foretage en transportreservation.

Læs mere om at medbringe et skydevåben

Medbringelse af skydevåben til eller fra Sydafrika

Hvis du rejser til eller fra Johannesburg eller Kapstaden, pålægges et sikkerhedsgebyr på 50 EUR pr. våben. For at sikre, at det hele er arrangeret, bedes du venligst kontakte KLM Kundekontakt mindst 48 timer før din flyafgang.

Uregelmæssig størrelse eller pakket bagage

Bemærk, at vi desværre bliver nødt til at afvise din bagage, hvis indpakning eller form kan beskadige eller blokere bagagehåndteringssystemet. Dette inkluderer bagage indpakket i husholdningsfilm eller kugleformet bagage. Professionel indpakning er tilladt, hvis det ikke resulterer i uhåndterbar bagage.

Forbudte genstande

Du må ikke medbringe følgende genstande i din check-in-bagage:

Ofte stillede spørgsmål

Har du brug for hjælp?

Selv om vi har medtaget de fleste begrænsede eller forbudte genstande, kan der gælde andre lokale regler. Sørg altid for at tjekke reglerne for den lokale lufthavn eller det lokale luftfartsselskab

Er din genstand ikke nævnt på denne side, eller har du nogen spørgsmål om din check-in-bagage? Kontakt venligst dit rejsebureau eller KLM Kundekontakt.