Betingelser for WiFi om bord

Når du køber en WiFi-kupon til brug under din flyrejse, accepterer du disse betingelser.

Generelt

Disse generelle vilkår og betingelser for WiFi-tjenester (herefter: 'Vilkår') gælder for køb og levering af WiFi-tjenester som nærmere beskrevet under paragraf 1.1 i disse vilkår (herefter: 'WiFi-tjenester') for så vidt tilbudt under flyvningen af Koninklijke Luchtvaart Maatschappij NV med hjemsted på Amsterdamseweg 55, 1182 GP Amstelveen, Holland, registreret i handelskammeret under nummer 33014286 og med momsnummer NL004983269B01 (herefter: 'KLM') til passagererne på flyet (herefter: 'Brugere').

Ved at acceptere disse vilkår repræsenterer og garanterer brugeren, at (i) han eller hun er mindst 18 år og har den juridiske retslige kapacitet og evne til at indgå den aftale med KLM, som disse vilkår gælder for (herefter: 'Aftale'), og (ii) at bruge WiFi-tjenesterne i overensstemmelse med disse vilkår.

Før du bruger og/eller køber en WiFi-kupon til WiFi-tjenesterne, skal du læse disse vilkår omhyggeligt inden accept og brug af WiFi-tjenesterne. For så vidt det er tilladt i henhold til gældende love, forbeholder KLM sig retten til når som helst at ændre eller rette i disse vilkår, hvis endelige version er tilgængelig på KLM-hjemmesiden.

1. WiFi-tjenester

1.1. KLM's WiFi-tjenester består af en eller flere af de følgende tjenester, som de står beskrevet på KLM-portalen, og disse vilkår: connect.klm.com/#/wifi (kun tilgængelig om bord)

1.2. Du accepterer og anerkender, at WiFi-tjenesterne er standardtjenester og leveres som de er. Dette betyder, at WiFi-tjenesterne vil blive leveret til alle brugere på samme måde, med de samme funktioner og begrænsninger som står beskrevet i disse vilkår.

1.3. For at anvende WiFi-tjenesterne anerkender og accepterer brugeren, at han/hun skal have sin egen WiFi-kompatible enhed (f.eks. en computer med et trådløst kort, eller en WiFi-aktiveret smartphone eller tablet), der er egnet til at etablere WiFi-forbindelse (herefter 'Enhed').

2. Køb af WiFi-tjenester

2.1. WiFi-tjenesten "Messaging" er gratis og kan fås ved at klikke på tjenesten på KLM-portalen. Ved at bruge WiFi-tjenesten "Messaging" accepterer du disse vilkår. Aftalen om levering af meddelelsestjenesten træder i kraft på det tidspunkt, hvor KLM bekræfter brugerens bestilling af WiFi-tjenesten på KLM-portalen.

2.2. WiFi-tjenesterne "Surf" og "Streaming" er betalte WiFi-tjenester. For at modtage en eller flere af disse WiFi-tjenester skal brugeren købe en WiFi-kupon (herefter: "WiFi-kupon") ved at følge de specifikke instruktioner på connect.klm.com/#/wifi (kun tilgængelig om bord) eller hjemmesiden, afslutte betalingsprocessen og acceptere disse vilkår. Aftalen om levering af denne WiFi-tjeneste træder i kraft på det tidspunkt, hvor KLM bekræfter brugerens bestilling af WiFi-tjenesten pr. e-mail. WiFi-kuponen til levering af WiFi-tjenester kan kun købes til en specifik flyvning, der tilbyder WiFi-tjenester.

2.3. Så længe KLM ikke har bekræftet brugerens bestilling, indgås der ingen aftale, og indtil det øjeblik forbeholder KLM sig retten til at nægte WiFi-tjenesten til hvem som helst af enhver grund til enhver tid.

2.4. WiFi-kuponen til WiFi-tjenesterne kan findes på din konto under "My WiFi", som du kan få adgang til via KLM-portalen. WiFi-kuponen aktiveres automatisk på brugerens enhed, hvis brugeren køber WiFi-kuponen om bord under flyvningen. Hvis brugeren køber WiFi-kuponen inden afgang, kan WiFi-kuponen aktiveres af brugeren via KLM-portalen enten på hjemmesiden eller under "My WiFi"-sektionen ved at klikke på den aktiveringsknap, der er angivet ved WiFi-kuponer.

2.5. En bruger kan kun købe og bruge en WiFi-kupon ad gangen til levering af WiFi-tjenesterne "Streaming" og "Surf" på en enhed. Hvis brugeren vil fortsætte WiFi-tjenesten på en anden enhed, kan brugeren stoppe internettet på en enhed og aktivere WiFi-tjenesten på den anden enhed.

3. Levering af WiFi-tjenester

3.1. Så snart aftalen er indgået, kan brugeren aktivere WiFi-tjenesterne som beskrevet i specifikationerne fra KLM på KLM-portalen: connect.klm.com/#/wifi (kun tilgængelig om bord)

3.2. KLM skal gøre en rimelig indsats for at levere WiFi-tjenesterne på den specifikke flyvning, som WiFi-kuponen er købt til, som beskrevet i denne paragraf 3.

3.3. Levering af WiFi-tjenesten er afhængig af tilgængeligheden og de operationelle begrænsninger for det nødvendige udstyr og tilhørende faciliteter:

 • Ved afgang: Afhængigt af lokale regler er der forbindelse, når brugeren sidder i flyet. Dette er ikke tilladt i alle lande, og i disse tilfælde aktiveres forbindelsen, når flyet har nået en højde på 10.000 fod eller mere.
 • Ved landing: Når brugen af forbindelsen ikke er tilladt under landing, og når flyet har jordforbindelse, bliver forbindelsen slået fra, når flyet er i en lavere højde end 10.000 fod.
 • Under flyvningen er der ingen garanti for båndbredde. Det er muligt, at internetforbindelsen er midlertidigt utilgængelig, eller slet ikke tilgængelig på grund af satellitforbindelsens status eller over bestemte regioner eller lande, hvor begrænsninger er gældende. Også midlertidige afbrydelser af tjenesten kan forekomme som en normal begivenhed i leveringen af tjenesten. KLM kan midlertidigt begrænse brugen eller afbryde WiFi-tjenesterne, hvis KLM finder dette nødvendigt for:
  • (beskyttelse af) sikkerheden og/eller integriteten af WiFi-tjenesten;
  • genopretning af en defekt eller et sikkerhedsbrud;
  • genopretning af en interferens; og/eller
  • ændring eller forbedring af KLM's eller dets leverandørs computersystemer.

Med hensyn til internethastighed anerkender og accepterer brugeren, at der på grund af tjenestens art (internet om bord) vil være en forsinkelse i tilvejebringelsen af forbindelsen, som får WiFi-tjenesterne til at være langsommere end den hastighed, som brugeren i gennemsnit med rimelighed kan forvente, når lignende tjenester bliver leveret på landjorden. WiFi-tjenesterne skal dog gøre det muligt for brugeren at bruge internettet i overensstemmelse med de funktioner, der leveres af KLM på KLM-portalen: connect.klm.com/#/wifi (kun tilgængelig om bord)

3.4. Brugeren anerkender og accepterer endvidere, at KLM ikke har kontrol over tredjepartsnetværk, som brugeren kan få adgang til under af sin brug af WiFi-tjenesterne, og at forsinkelser og afbrydelser af andre netværksoverførsler derfor er uden for KLM's kontrol.

3.5. Indhold leveret af tredjeparter (herefter: 'Tredjepartsindhold') er ikke hverken helt eller delvist uafhængigt godkendt af KLM, selv hvis KLM angiver et link til sådant indhold. KLM leverer kun links til tredjepartsindhold som en bekvemmelighed. KLM leverer, sælger, licenserer eller leaser ikke noget tredjepartsindhold, ud over det, der specifikt er identificeret som leveret af KLM.

4. Brug af WiFi-tjenesterne

4.1. Brugeren er forpligtet til at bruge WiFi-tjenesterne i overensstemmelse med disse vilkår og har ikke tilladelse til at bruge WiFi-tjenesterne til andre formål end de beskrevne i disse vilkår.

4.2. Brugere anerkender og accepterer, at de er ansvarlige for på korrekt vis at beskytte og holde WiFi-kuponen fortrolig, og, hvis det er relevant, et brugernavn og en adgangskode, og kun at bruge sådanne oplysninger til eget brug.

4.3. Brugeren har ikke tilladelse til at:

 • bruge WiFi-tjenester til at ringe, herunder brug af voice-over-IP-tjenester;
 • give adgang til WiFi-tjenesterne til enhver anden person;
 • distribuere, underlicensere, lease, sælge, kommercialisere, leje, låne eller på anden måde overføre sine brugerrettigheder til en tredjepart;
 • bruge WiFi-tjenesterne på enhver måde, der kan beskadige, deaktivere, overvælde eller ødelægge WiFi-forbindelsen eller forhindre almindelig brug for andre brugere;
 • forstyrre eller afbryde forbindelse og brug af WiFi, udstyr, enheder, der muliggør forbindelse, eller ikke at opfylde KLM's krav, procedurer og forskrifter;
 • bruge eller forsøge at bruge WiFi-tjenesterne til uautoriseret, ulovlig eller illegitim brug og/eller i modstrid med god tro og skik, moral og offentlig orden, såsom for eksempel følgende:
  • enhver anvendelse, der er ærekrænkende, truende, intimiderende eller som kan klassificeres som chikane;
  • offentliggørelse og transmission af alt indhold, der: indeholder uanstændigt, profant eller voldeligt sprogbrug og materiale, indeholder pornografisk materiale (dvs. tekst, billeder, film, videoklip eller materiale af seksuelt eksplicit eller ophidsende natur); indeholder stødende eller nedsættende billeder vedrørende køn, race, religion, farve, oprindelse, alder, fysisk eller psykisk handicap, medicinsk tilstand eller seksuel orientering; indeholder forfalskede eller vildledende meddelelsesoverskrifter, enten helt eller delvist, for at skjule meddelelsens ophavsmand; krænker andres privatliv eller på anden måde er ulovligt eller upassende;
  • bruger eller overfører software eller andre elementer, herunder virus, bugs og trojanske heste, som kan overvælde KLM- eller tredjepart-systemer, "mailbombing", benægtelse af serviceangreb, oprettelse eller kontrol af botnet eller enhver anden infektion, herunder uden begrænsning, eksekverbare koder eller filer, der kan bruges til at få adgang til, ændre, slette eller skade enten softwaren eller hardwaren, hvad enten det er fra KLM eller tredjeparter, eller de elektroniske dokumenter og filer, der er gemt i et sådant system, samt ethvert andet program eller element med formål eller virkninger, der er ulovlige, forbudte eller skadelige for tredjeparters interesser og rettigheder;
  • giver adgang til eller forsøger på at få ulovlig eller uautoriseret adgang til systemer eller netværk, der tilhører KLM eller tredjeparter, eller forsøger at overvinde sikkerhedsforanstaltninger i systemet for KLM eller tredjeparter og enhver anden procedure, der kan bruges som forfatter til et angreb på systemet (port scanner osv.);
  • misbruger IP-adressen, der er angivet for adgang til WiFi-tjenester;
  • overfører eller bruger softwareelementer, der kan sende elementer eller detaljer, der krænker intellektuelle ejendomsrettigheder, databeskyttelse eller andre rettigheder, herunder forretningshemmeligheder eller fortrolige oplysninger, hvad enten der er KLM's eller tredjeparts ejendom;
  • enhver form for propaganda, reklame, kæde, pyramidespil, investeringsmuligheder eller enhver anden uopfordret kommerciel kommunikation (SPAM), der kan krænke reglerne for informationssamfundstjenester og elektronisk handel eller andre gældende regler, hvor det er relevant.

4.4. Brugere forstår og indvilliger i, at:

 • KLM og/eller en tredjepart, der er engageret af KLM, kan få adgang til og lagre, om nødvendigt som en proportional foranstaltning, oplysninger, der er gemt på en sådan brugers enhed (såsom drivere, software osv.) for at undgå eller forhindre misbrug af WiFi-tjenesten, foretage fejlfinding af problemer relateret til enheden eller netværket, aktivere, betjene og opdatere WiFi-tjenesten og softwaren og undersøge aktiviteter, der kan være i strid med disse vilkår;
 • KLM kan blive påkrævet af gældende lovgivning, eller som svar på en anmodning herom, om at samarbejde direkte eller indirekte og derfor give enhver form for information til retshåndhævende myndigheder, statslige organer og andre myndigheder eller enheder, hvad enten de er nationale eller udenlandske.

5. Intellektuel ejendomsret

5.1. De intellektuelle ejendomsrettigheder til WiFi-tjenesterne, herunder KLM-portalen, skal opholde sig og forblive hos KLM og/eller dets leverandør(er), alt efter omstændighederne.

6. Personlige data

6.1. KLM privatlivspolitik og cookiepolitik gælder for behandling af dine personlige data af KLM og/eller tredjeparter, der er engageret af KLM til at levere WiFi-tjenesterne.

7. Ansvar

7.1. KLM er ikke ansvarlig for tab af faktisk eller forventet fortjeneste, tab af indtægter, tab af forventede besparelser, tab af data, omkostningerne ved køb af alternative tjenester for at afbøde og/eller rette mangler i WiFi-tjenesterne og ethvert tab.

7.2. Intet i disse vilkår og betingelser udelukker eller begrænser KLM's ansvar:

 • for skader som følge af dets eller dets medarbejders forsætlige intentioner eller grove uagtsomhed eller
 • for så vidt KLM ikke har tilladelse i henhold til gældende (forbruger)lov til at begrænse sit ansvar.

8. Opsigelse

8.1. Parterne kan til enhver tid opsige aftalen, inden WiFi-tjenesterne påbegyndes.

8.2. Parterne kan opsige aftalen af årsag i overensstemmelse med gældende lovgivning. Bruger anerkender og accepterer, at KLM har årsag til at opsige aftalen, hvis brugeren overtræder sine forpligtelser i henhold til vilkårene.

8.3. Brugeren kan opsige aftalen ved at kontakte KLM. I tilfælde af opsigelse, eller hvis WiFi-kuponen ikke aktiveres under flyvningen, tilbagebetaler KLM automatisk købsprisen for WiFi-kuponen.

8.4. Brugeren anerkender og accepterer, at han/hun ikke kan udøve sin ret til tilbagetrækning af enhver grund inden for 14 dage i henhold til gældende forbrugerlovgivning (herefter: 'Tilbagetrækningsperiode') efter den flyrejse, som WiFi-kuponen er købt til. I tilfælde af at flyvningen finder sted i tilbagetrækningsperioden, skal brugeren hermed:

 • give sit forudgående udtrykkelige samtykke til at begynde med WiFi-tjenesterne i tilbagetrækningsperioden; og
 • frafalder sin ret til tilbagetrækning.

9. Gældende lov og tvistbilæggelse

9.1. For alle tvister, der opstår som følge af eller i forbindelse med denne aftale, finder hollandsk lov anvendelse med undtagelse af United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods (CISG). På trods af anvendelsen af hollandsk lovgivning har brugere, der er forbrugere, også beskyttelse af de obligatoriske bestemmelser i lovgivningen i det land, hvor forbrugeren har sit sædvanlige opholdssted. Anvendelsen af obligatoriske bestemmelser, der begrænser lovvalget og især anvendelsen af obligatoriske love i det land, hvor forbrugeren har sit sædvanlige opholdssted, såsom forbrugerbeskyttelseslove, forbliver upåvirkede.

9.2. Oplysninger om online-tvistbilæggelse af forbrugertvister eller om alternativ tvistbilæggelse af forbrugertvister kan findes på hjemmesiden for Europa-kommissionen.

10. Adskillelse

10.1. Hvis det viser sig, at en bestemt klausul ikke kan håndhæves, påvirker dette ikke andre klausuler.

11. Spørgsmål

11.1. Hvis du har et spørgsmål til eller en klage over WiFi-tjenesterne, kan du kontakte KLM Kundekontakt.